Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2007

Σύμη· δεκαετία '80

.. Όταν με μιά Canon A-1 στο χέρι, και το μυαλό να κυριαρχείται από μια σειρά προδοσιών, θύτης, θύμα και θύτης ξανά, εύρισκα διέξοδο στη γεωμετρία τών μορφών και στην γλυκύτητα ή άλλοτε την τραχύτητα τού φωτός στα αντικεί-μενα γύρω μου . . .
.
.. . . .Ίσως για να μην προλαβαίνω να κυττάξω μέσα μου . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis